Oficiální webové stránky obce Přepychy

Obec Přepychy se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, asi 4 km od města Opočna pod Orlickými horami v tzv. Orlické tabuli.  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1355.

Počet obyvatel: stav ke dni 1.1.2016  632 osob. Muži – 291,  ženy – 341. Průměrný věk : 44 let.

Vybavenost obce:  Základní a mateřská škola (základní – tzv. malotřídka – od 1. do 5. třídy pro 41 žáků se školní jídelnou a družinou, mateřská škola pro 28 dětí), pobočka České pošty, obecní knihovna, Senior centrum, domov pro osoby se zdravotním postižením „Dědina“, obchod potravin a smíšeného zboží, kostel sv. Prokopa, kadeřnictví, restaurace Katka, hospůdka na fotbalovém hřišti a dětské hřiště. Děti do vyšších ročníků základní školy dojíždějí autobusy  do nedalekého Opočna, Voděrad nebo na gymnázium do Dobrušky, stejně tak využívají dobré autobusové spojení občané jedoucí k lékaři. Dále je v obci vodovod, kanalizace a spousta udržovaných a v současné době revitalizovaných zelených ploch. Jihovýchodně od obce Přepychy, proti proudu Vojenického potoka, po žluté turistické značce, se nachází poutní místo Dřízna s křížovou cestou, kaplí Panny Marie Lurdské a studánkou. 

Zájmové spolky v obci: SK Přepychy, SDH, ČČK, Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy, Český včelařský svaz a Spolek pro Přepychy o.s.

Obec Přepychy je známá svou dlouholetou divadelní tradicí, konáním Podorlických a motoristických trhů v areálu SK Přepychy a v posledních letech masopustním průvodem a festivalem dechových hudeb „Přepychy Karla Pšeničného“.

Aktuality

Pozvánka z obce Ledce

Letní kino Ledce zve děti i dospělé v pátek 26. srpna na pohádku Sedmero krkavců. Od 21 hodin v areálu koupaliště. V sobotu 27. srpna se koná v areálu koupaliště Ledce Loučení s prázdninami. Odpoledne plné soutěží bude zahájeno ve 14:30...

East Bohemia Tour

V sobotu 10. září bude naší obcí projíždět 2. etapa mezinárodního cyklistického etapového závodu „East Bohemia Tour“, která se jede jako „Grand Prix Královéhradeckého kraje“. Závod se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. Jedná se o silniční závod, který je zařazen do mezinárodního kalendáře UCI (mezinárodní cyklistická federace), jako závod světového poháru mužů kategorie Elite (profesionálů). Před závodem této kategorie bude probíhat na stejné trase závod kategorie Hobby. V loňském roce se těchto závodů účastnilo celkem 150 závodníků profesionálů a 400 amatérů celkem z 14 států. Start a cíl etapy bude v Opočně. LETÁK Časový rozpis průjezdů Hobby Časový rozpis průjezdů...

Závod netradičních plavidel

V sobotu 20. srpna se konal závod netradičních plavidel „O přepyšské kormidlo“. Akce se zúčastnilo  10 posádek s originálními plavidly. VÝSLEDKOVÁ LISTINA Fotografie z akce: galerie č.1 galerie č.2 Další fotografie budou...

Ocenění v soutěži Vesnice roku

Obec Přepychy získala v soutěži Vesnice roku cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za koncepční rozvoj. Rada obce Královéhradeckého kraje schválila poskytnutí finančního daru obci Přepychy ve výši 25.000,-Kč, jako odměnu v rámci krajského kola této soutěže.V sobotu 20. srpna převzala starostka obce paní Zdeňka Seidelová  ve vítězné obci Rudník ocenění. Ocenění Cena hejtmana...

Studie nové bytové výstavby

Zastupitelstvo obce Přepychy schválilo na svém jednání dne 10. srpna 2016, zápis č. 2016-09, Studii nové bytové výstavby PŘEPYCHY- LOKALITY V DOMCÍCH. V I. etapě bude vybudována dopravní a technická infrastruktura na lokalitě Z26. Předpoklad zahájení výstavby rodinných domů koncem roku 2018. Případní zájemci o registraci žádosti o rezervaci parcely číslo 1/Z26 až 17/Z26 se mohou hlásit na obecním úřadě. PLÁNEK ŽÁDOST O REZERVACI.pdf Žádost o...

Loučení s prázdninami

Český červený kříž Přepychy vás srdečně zve na LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI, které se koná v sobotu 27. srpna od 16 hodin na hřišti SK Přepychy. Pro děti jsou připraveny soutěže a odměny. LETÁK...

Akce a kultura

Benefiční koncert v kostele sv. Prokopa


Spolek PROVARHANY, obec Přepychy a Římskokatolická farnost Přepychy Vás společně zvou na benefiční koncert ve čtvrtek 8. září od 17.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Vystoupí naši vzácní hosté Václav Hudeček – housle a Martin Hroch – cembalo. Tento koncert je součástí cyklu benefičních akcí, jejichž výtěžek je určen na obnovu varhan v kostele sv. Prokopa, postavených roku 1872 rychnovským varhanářem Amandem Hanischem.

Závod netradičních plavidel

„O přepyšské kormidlo“

Závod netradičních plavidel „O přepyšské kormidlo“ se koná v sobotu 20. srpna na rybníku Dvorský. Účast v závodě není omezena věkem, národností, bydlištěm ani vyznáním. Účastníci se zavazují respektovat propozice závodu.
Účast v závodě je na vlastní zodpovědnost závodníků, u mladistvých nutný souhlas rodičů. Startovné zdarma. Uzávěrka přihlášek do závodu je do čtvrtka 18. srpna do 24:00 hodin. Kontakt: 725 284 022, vzdenek182@seznam.cz.
Závodí se na vlastnoručně vyrobených či upravených plavidlech s vlastním nebo přírodním pohonem. Na každém plavidle je minimálně 1 člen posádky. Každé plavidlo musí mít osobitý název.
PLAKÁT.

Cyrano – Divadlo Radka Brzobohatého

Dne 23.4.2016 se obec Přepychy zúčastnila autorského muzikálu Ondřeje Brzobohatého a L’ubomíra Feldeka. Nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne! Cyrano – muž bez bázně a hany, je legendární postavou, symbolem cti, odvahy a mužnosti, gaskoněc s proslule dlouhým nosem, který se na smrt zamiluje do své sestřenice Roxany. Své city se jí ale neopovažuje přiznat, a tak smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v krásném, ale hloupém Kristianovi… Touha a nenaplněná láska na pozadí válečných bojů… Silný příběh umocněný romantickými písněmi a famózní hudbou Ondřeje Brzobohatého aneb slovy autora: „Rostandov Cyrano pod Roxaniným balkónom deklamuje – môj spieva. Spev pod balkónom je taký starý ako poézia, hudba a láska“.

Lokalita