Vítání občánků

Vážení rodiče,
s ohledem na ochranu osobních údajů budou přílohou pozvánky na akci “Vítání občánků” informované souhlasy. Žádáme rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého dítěte, o vyplnění souhlasů se zpracováním osobních údajů svých i dítěte. Pokud nám jeden z rodičů neposkytne souhlas, nebudeme ho moci při vítání dítěte jmenovat. Děkujeme za pochopení.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů č. 0/2018/

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte č. D/2018/

V roce 2020 se vítání občánků koná v sobotu 12.9. v 10:00 hodin v kapli Panny Marie Lurdské v Dřízenském údolí.