Vyberte stránku

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů

Historická stříkačka SDH

Historická stříkačka SDH

Sbor dobrovolných hasičů v Přepychách vzniká na začátku roku 1880 a v krátké době se výborně osvědčuje. Z obecní kroniky se dozvídáme, že už v roce 1855 pořizuje obec za 18 zlatých a 30 krejcarů ke stříkačce nové hadice. V roce 1865 je z obecní pokladny po velkém požáru v obci zaplaceno 26 zlatých a 80 krejcarů za opravu stříkačky. Tento první hasičský stroj byl zřejmě nabírací a voda se do stříkačky musela donášet vědry. SDH PřepychySbor v době svého založení čítal 35 členů a od obce dostával ročně 30 zlatých podpory pro své účely. Část svých vydání sbor uhrazuje z výtěžku hasičských plesů. V letech 1887 až 1999 sbor úspěšně zasahuje u 37 požárů. V roce 1927 je obcí zakoupena stříkačka od pojišťovacího spolku Novoměstského – Rychnovského. Veřejné vystoupení s touto stříkačkou bylo na sjezdu hasičské župy Opočenské dne 17. července 1927. Sbor předvedl cvičení se svou stříkačkou na ruční pohon pomocí elektrického motoru poháněného ze sítě a pomocí traktoru s přenosem hnací síly řemenem na alternátor vyrábějící eletrický proud pro elektromotor stříkačky. Tato tzv. „trojkombinace“ umožňovala jakoukoli záměnu poháněcí síly. Celý postup byl znázorněn a předveden při požárním cvičení i s traktorem.

Nápis na staré stříkačce

Nápis na staré stříkačce

Ve své době znamenala revoluční převrat svou vzájemnou zastupitelností pohonné síly k pohonu čerpadla. Stříkačka je v původní stavu, bez renovací a funkční.

Hasičský kroužek pro děti ve školním roce 2016/2017 

Po a ST od 17:00 – 18:00 hod. v budově „hasičárny“.

 

Historie                   Z kroniky obce Přepychy                     Dobráci roku    

     

Požáry v Přepychách v 16.-19. století