Historie a památky

DSC00188

Kostel sv. Prokopa, rok 2015

Dominantou správné české vesnice je kostel a rybník na návsi. A pokud možno s vrbou. Tak tomu je i u nás. Pouze s tou výjimkou, že rybníky máme v obci hned čtyři. Farník, Obecník, U sv. Jána a Dvorský. Kostel zasvěcený sv. Prokopu, původně gotický – připomínaný již k roku 1355,  byl v roce 1574 renesančně přestavěn a svoji současnou barokní podobu nabyl v roce 1934 výměnou gotické sanktusové věže za nynější báň v barokním stylu. Zvon Václav z poloviny 16. století přečkal nepoškozen rekvírování zvonů určených k přetavení na zbraně při obou světových válkách a jeho hlas i nadále dodává obci kolorit malebných starých časů.

Dne 4. a 5.  července 2015 Přepychy oslavily výročí 660 let od první písemné zmínky.

Oslav se zúčastnili starostové okolních obcí a vzácný host z Přepychy u Přelouče, pan starosta Jan Havlík. Společně se zastupiteli obce je přivítala starostka Zdeňka Seidelová. Průvodcem historií obce byl kronikář Vladimír Zdeněk a místostarosta Mgr. Jan Macháček.

Zdejší historie se začala psát – a to doslova a do písmene – před 660 lety, neboť právě z roku 1355 pochází první písemná zmínka: „nejmenovaný kněz z Přepych, jako vykonavatel vůle Budivoje z Lična, poručníka sirotků po Radslavovi z Voděrad, jmenuje dne 15. května 1355 nového faráře ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Voděradech.“ Tak psáno v Libri confirmationum. Ve skutečnosti ovšem osídlení Přepych sahá ještě hlouběji do minulosti, která je plná událostí, památek i rodáků, jež se nesmazatelně zapsali do dějin obce. To vše jsme se snažili ve zkratce přiblížit rodákům a přátelům obce na výstavě, která proběhla v místní škole. Ukázat jim zajímavá místa i současnost při procházce obcí, při návštěvě kostela i poutního místa Dřízna. Pobavit se a zavzpomínat při společenských akcích pořádaných u hasičské zbrojnice, v restauraci Katka i na sportovišti SK. Festival dechových hudeb – Přepychy Karla Pšeničného, který neoddělitelně patří k naší obci po šest let, byl opět svátkem milovníků dechovky.

Více o oslavách na videozáznamufotografiích.

Připravujeme:

Materiály, které jsme soustředili během příprav oslav budou součástí nově připravované knihy. Jak tomu však bývá, mnohé fotografie nejsou opatřeny popiskami a pamětníků ubývá. Zachycené tváře i místa na snímku se tak pro příští generace mohou stát bezejmennými. Pomozte nám ve vzpomínkách. Na webové stránky připravujeme sekci  Kdo to je?

 

 

V Přepychách ctí minulost a odkazy předků, Naše rodina č. 24/2017

 

DSC00230

Kostel sv. Prokopa, rok 2015

DSC00228

Kostel sv. Prokopa, rok 2015

DSC01117

Kostel sv. Prokopa, rok 2015