Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přepychy

Motto:obrázek

„Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.“

Albert Einstein

 

Český svaz včelařů z.s.

Český svaz včelařů je zapsaný spolek, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství. Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi.

Český svaz včelařů má více než 52 tisíc členů a 191 včelařských kroužků mládeže. Toto množství představuje 98 procent všech včelařů v naší republice. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě. Čeští organizovaní včelaři chovají  573.676 včelstev (i s oddělky). To je 97 procent celkového počtu včelstev evidovaných na území České republiky.

Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost, spolupráce se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků a dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství, výzkumu, dobrého zdravotního stavu včelstev, opylovací funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity a ochrany zdrojů snůšky. Veškerá činnost svazu se řídí stanovami, které jsou jeho základním programovým dokumentem.

Český svaz včelařů je ve světě velmi uznáván za vynikající výsledky dosažené v oblasti zajišťování zdraví včelstev a za propracovanou metodiku jednotného preventivního postupu proti šíření nemocí včel. Český svaz včelařů je členem dvou mezinárodních sdružení. Jsou jimi Apimondia (světová federace včelařských organizací) a Apislavia (federace evropských včelařských organizací z východoevropských a podunajských zemí).

Znak Českého svazu včelařů je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka. Úřad chrání i název Český svaz včelařů a jeho zkratku ČSV.

Na území Čech byl první český včelařský spolek byl založen r. 1864 v Chrudimi a v pak Praze 1872.

Mezi velké propagátory a šiřitele moderního a racionálního chovu včel patřil v 19. století i rodák z Opočna MUDr. Filip Stanislav Kodym, narozen 1815. Tento lékař a významný český přírodovědec, novinář a věhlasný hospodářský spisovatel napsal řadu publikací, článků a statí o chovu včel. Sám byl zaníceným včelařem a jeho úl je uložen ve sbírkách v Zemědělském muzeu v Kačině. K jeho nejvýznačnějším spisům z této oblasti patří Kniha včelařská a Včelaření v úlech dzierzonských.

O úctě ke včelám u našich předků bychom našli celou řadu důkazů. Např. ve zprávě z roku 1538 se uvádí cena 1 včelstva 3 zlaté a 1 kráva tehdy stále 5 zlatých. Pro srovnání plat hospodyně na zámku v Lednici byl 1 zlatý/rok.

Základní organizace Českého svazu včelařů Přepychy

Stručná historie spolku

Spolek byl založen koncem roku 1905. Obdobně jako u založení Včelařského spolku pro okres Opočenský, stál u zrodu včelařského spolku v Přepychách učitel Josef Králíček z Přepych. Přítel Králíček pak sám byl od počátku jednatelem již zmíněného okresního spolku a posléze i jeho předsedou a to až do roku 1913. Později byl i starostou včelařské župy Dr. Filipa Kodyma, velkého propagátora včelařství v Čechách a byl také členem Zemského ústředního spolku včelařského. Přítel Králíček byl velmi dobrý praktikující i přednášející odborník.

Prvním předsedou přepyšského spolku byl př. Josef Rohlena z Přepych a prvním jednatelem pak byl př. František Chudý, rovněž z Přepych a oba vykonávali své funkce po dlouhou dobu 31 let tj. od roku 1905 do roku 1936.

V té době byly do spolku zapojeny stejné obce jako dnes. V roce 1952 pak byly od našeho spolku odtrženy obce, které patřily k tehdejšímu rychnovskému okresu a to Vojenice, Voděrady, Nová Ves, Vyhnanice, Ježkovice a Uhřínovice.  Zpět se vrátily (kromě Uhřínovic) až po 8 letech, tedy po sloučení okresů Dobruška a Rychnov n. Kn.

V roce 1953 k nám naopak byla přičleněna Bolehošť, Bolehošťská Lhota a Lipiny. A až do roku 1960 tj. do sloučení okresů, k nám patřily ještě Hroška a Byzhradec, které pak byly přičleněny do solnické organizace. Dnes do naší organizace tedy patří: Přepychy, Záhornice, Zádolí, Trnov, Houdkovice, Voděrady, Vojenice, Nová Ves, Vyhnanice, Ježkovice, Bolehošť s Bolehošťskou Lhotou, Lipiny, Ledce, Městec, Klášter n. D., Vysoký Újezd a Očelice, takže 17 katastrů. Je to tedy prakticky 55 let, kdy působíme v tomto uskupení, bez organizačních změn.

Představitelé spolku

Předsedové

 • 1905 – 1936 – př. Josef Rohlena z Přepych
 • 1937 – 1955 – př. Josef Brabenec, učitel v.v. z Přepych
 • 1955 – 1972 – př. František Tomáš z Přepych
 • 1972 – 1981 – př. Václav Vostřez z Přepych
 • 1982 – doposud – př. Ing. Miroslav Štěpán ze Záhornice

Jednatelé

 • 1905 – 1936 – př. František Chudý z Přepych
 • 1937 – 1955 – ???
 • 1955 – 1963 – př. František Hašek
 • 1964 – 1994 – př. Josef Vaněček z Trnova
 • 1995 – doposud – př. Zdeněk Urban z Voděrad

Složení výboru spolku v roce 2015:

 • Miroslav Štěpán – předseda
 • Jaroslav Martinec – místopředseda
 • Zdeněk Urban
 • Jana Nejmanová – pokladník
 • Jiří Král – zdravotní referent

Důvěrnici pro jednotlivé obce, nebo jejich části:

 • Josef Klimeš – Trnov, Zádolí
 • Tomáš Kovaříček – Vojenice
 • Miroslav Novák – Záhornice
 • Václav Petera – Přepychy
 • Jiří Petera – Přepychy, Očelice
 • Josef Preclík – Voděrady
 • Jiří Ptáček – Vysoký Újezd, Klášter
 • Miroslav Štěch – Bolehošť, Bolehošťská Lhota, Ledce
 • Zdeněk Urban – Nová Ves, Vyhnanice, Houdkovice

Kontrolní komise

 • Vomáčka Miloslav
 • Krulichová Jana
 • Petera Václav

Počty včelstev

 • V obci Přepychy
  • 1880 – 116
  • 1995 – 117
  • 2015 – 144
 • V obvodu celé organizace
 • 1984 – 817
  • 1991 – 770
  • 2015 – 577

Počty včelařů (členů ČSV)

  • V obci Přepychy
  • 2015 – 12
  • V obvodu celé organizace
   • 1983 – 102
   • 2015 – 54

Kontaktní osoby

 • Miroslav Štěpán tel. 602 329 104
 • Jiří Král tel. 604 172 387

Ostatní