Kaple Panny Marie Lurdské

Údolí Dřízna

V tomto malebném údolí uprostřed lesa najdete mnoho přírodních krás a památek. Dominantu tohoto poutního místa je kaple Panny Marie, postavená v roce 1889.

Kaple Panny Marie Lurdské

V roce 1888, u příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I., vznikl návrh, iniciovaný kaplanem Aloisem Mádrem, na stavbu kaple zasvěcené Panně Marii Lurdské. Základní kámen na stavbu byl položen Přepyšským farářem Josefem Deylem na pondělí velikonoční, dne 22. dubna 1889. Do východního rohu základu byla uložena listina ve formě závitku s obsahem: “Léta Páně 1889. Dne 22. dubna v pondělí velikonoční odpoledne položen jest základní kámen k této kapli, zasvěcené Panně Marii Lurdské a postavené z milodaru věřících na památku jubilea 40-letého panování jeho apoštolského veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.”

Hlavním stavitelem byl Josef Hrubý z Opočna, který se ale dostavby a slavnostního otevření již nedožil. Náklady na stavbu činily 3.328 zlatých a 72 krejcarů.

Výsledkem je jednolodní kaple, do níž se vstupuje po pěti schodech vedoucích k západnímu portálu. Nade dveřmi v průčelí je zasazen kruhový litý medailon s obrazem Panny Marie. Nad ním je umístěna mramorová deska s nápisem: “Postaveno z milodaru na památku jubilea 40 letého panování jeho apoštolského Veličenstva a Císaře a Krále Františka Josefa I. roku 1889.” Pod obloukovým štítem vystupuje štukovaný letopočet MDCLXXXIX.

DSC01154

Oltář uvnitř kaple

 

V interiéru kaple byl umístěn oltář zasvěcený Panně Marii Lurdské, který je dílem pražského umělce Josefa Krejčíka. Na oltáři jsou umístěny sochy sv. Jáchyma a sv. Anny. Součástí kaple jsou také sochy Božského srdce Páně a sv. Josefa. Vysvěcení kaple proběhlo za nepříliš příznivého počasí 15. září 1889 za účasti Antonína Flesara a dalších dvanácti kněží. Se stejným datem je spojováno i pojmenování poutního místa Dřízna.

V roce 1891 přibyla ve stráni nad údolím křížová cesta se čtrnácti zastaveními, zakončená Božím hrobem vytesaným ve skále. Zdejší poutní místo bylo každoročně hojně navštěvované. Poutníci sem přicházeli v početných prosebných průvodech téměř ze všech farností v kraji. Vyhledávaným místem byla Dřízna hlavně v letních měsících, kdy se zde scházeli lidé při nedělních výletech.

I dnes je toto charismatické údolí místem setkávání lidí při mších a církevních oslavách, svatebních obřadech mladých lidí i cílem příjemných procházek a návštěv místních i turistů z nejrůznějších koutů naší vlasti.

DSC00180

Památník Aloise Mádra

8e1815c9-1ca5-4647-a776-73dedadf0c55

Nápis na památníku

DSC09565

Kaple Panny Marie Lurdské

589df893-db12-4b85-bac5-16d1c5d39cd1

Zakladatel poutního místa kaplan Alois Mádr