Obec v datech

1355 První písemná zmínka
1361 Výstavba kostela
1580 V obci je 47 č.p.
1636 Výstavba školy před farou
1655 Po třicetileté válce je v obci 57 č.p. a 29 podruhů
1762 Staví se nová dřevěná škola
1832 Dřevěná škola se bourá a staví se zděná
1848 Obec náleží k Opočnu
1849 Přepychy jsou samostatnou obcí
1855 V obci je 151 č.p. a 1012 obyvatel
1870 Založen divadelní soubor
1878 Založen sbor dobrovolných hasičů
1894 Založena pošta
1912 Založen TJ Sokol
1927 V obci svítí první žárovka
1933 Založen SK Přepychy
1954 Vybudováno nové hřiště TJ Sokol
1960 Náleží do okresu Rychnov nad Kněžnou
1979 Otevřena mateřská škola
1988 Dokončena stavba charitního domu Dcer křesťanské lásky sv.Vincenta de Paul
1996 Přestavba hasičské zbrojnice
1998 23.července „velká voda“-povodeň značného rozsahu
1999 8.června „malá voda“
2001 19.října odkrytí „Přepyšských chodeb“ úsek fara kostel
2002 8.listopadu vztyčena věž s rozhlednou (56 m + 32 m) nad Dřížnami
2003 Dokončena stavba domu zvláštního určení čp.212