Dřízeňské údolí

Pokud se vydáte z obce Přepychy po žlutě značené turistické značce, dojdete do malebného údolí uprostřed lesa, s mnoha přírodními krásami a památkami. Můžete se projít po cestičkách – křížovou cestou se čtrnácti zastaveními (čtrnácté zastavení je Boží hrob vytesaný do skály), shlédnout kapli Panny Marie Lurdské a studánku.

 

Plocha před kapličkou je uzpůsobena k návštěvě turistů, a proto spousta výletníků zakončuje svoji cestu právě zde. Milovníci přírody a klidu tak nacházejí ideální místo pro rekreaci. Zároveň se na těchto místech konají v nepravidelných intervalech pobožnosti. Dříženské údolí je v péči Obce Přepychy.

 

Poutní místo má i svou turistickou známku pod označením: Turistická známka No.1717, Poutní místo Dřízna – Přepychy.

 

Kaple Panny Marie Lurdské

V roce 1888, u příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I., vznikl návrh, iniciovaný kaplanem Aloisem Mádrem, na stavbu kaple zasvěcené Panně Marii Lurdské. Základní kámen na stavbu byl položen Přepyšským farářem Josefem Deylem na pondělí velikonoční, dne 22. dubna 1889. Do východního rohu základu byla uložena listina ve formě závitku s obsahem: “Léta Páně 1889. Dne 22. dubna v pondělí velikonoční odpoledne položen jest základní kámen k této kapli, zasvěcené Panně Marii Lurdské a postavené z milodaru věřících na památku jubilea 40-letého panování jeho apoštolského veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.”

Hlavním stavitelem byl Josef Hrubý z Opočna, který se ale dostavby a slavnostního otevření již nedožil. Náklady na stavbu činily 3.328 zlatých a 72 krejcarů.

Výsledkem je jednolodní kaple, do níž se vstupuje po pěti schodech vedoucích k západnímu portálu. Nade dveřmi v průčelí je zasazen kruhový litý medailon s obrazem Panny Marie. Nad ním je umístěna mramorová deska s nápisem: “Postaveno z milodaru na památku jubilea 40 letého panování jeho apoštolského Veličenstva a Císaře a Krále Františka Josefa I. roku 1889.” Pod obloukovým štítem vystupuje štukovaný letopočet MDCLXXXIX.

V interiéru kaple byl umístěn oltář zasvěcený Panně Marii Lurdské, který je dílem pražského umělce Josefa Krejčíka. Na oltáři jsou umístěny sochy sv. Jáchyma a sv. Anny. Součástí kaple jsou také sochy Božského srdce Páně a sv. Josefa. Vysvěcení kaple proběhlo za nepříliš příznivého počasí 15. září 1889 za účasti Antonína Flesara a dalších dvanácti kněží. Se stejným datem je spojováno i pojmenování poutního místa Dřízna.

 

V roce 1891 přibyla ve stráni nad údolím křížová cesta se čtrnácti zastaveními, zakončená Božím hrobem vytesaným ve skále. Zdejší poutní místo bylo každoročně hojně navštěvované. Poutníci sem přicházeli v početných prosebných průvodech téměř ze všech farností v kraji. Vyhledávaným místem byla Dřízna hlavně v letních měsících, kdy se zde scházeli lidé při nedělních výletech.

 

Křížová stezka Kaple Panny Marie Lurdské