Úřední deska

SouborDatum vyvěšeníDatum sejmutí
2022/095) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 5/2022 - prodej parcel lokalita Z 1
-Příloha č. 1 Záměru č. 5/2022
-SMĚRNICE č. 2/2021 Pravidla pro prodej pozemkových parcel
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi FO
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi manželé
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi více osob
-Příloha č.2 Směrnice č. 2/2021- Plná moc
-Příloha č. 3 Směrnice č. 2/2021- Kupní smlouva
-Příloha č. 1 Kupní smlouvy
-Příloha č. 4 Směrnice č. 2/2021- Regulativy
25.11.2022
2022/094) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY 202321.11.2022
2022/093) OZNÁMENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH21.11.2022
2022/092) ROZHODNUTÍ - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD16.11.2022
2022/091) JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE - VOLBA PREZIDENTA ČR KONANÁ VE DNECH 13. - 14. 1. 2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27. - 28. 1.202315.11.2022
2022/090) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 24.11.202215.11.2022
2022/089) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
09.11.2022
2022/088) INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ - VOLBA PREZIDENTA KONANÁ VE DNECH 13. - 14. 1. 2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27. - 28. 1.20239.11.2022
2022/087) STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A POČTU PROSTORŮ PRO ÚPRAVU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ PRO VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY KONANOU VE DNECH 13. - 14.1.2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27.-28.1.20239.11.2022
2022/086) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY4.11.2022
2022/085) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 04/2022 -PRODEJ PARCELY č. 219/43 V LOKALITĚ Z26 PŘEPYCHY
-Příloha záměru - GP
-Směrnice pro prodej parcel
-Žádost o koupi - FO
-Žádost o koupi - manželé
-Žádost o koupi - více osob
-Plná moc
-Kupní smlouva
3.11.2022
2022/084) POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ "SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ" (2022-07)1.11.2022
2022/083) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 02.11.202224.10.2022
2022/082) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
20.10.2022
2022/081) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 25.10.202217.10.202225.10.2022
2022/080) VÝZVA K ODSTRANĚNÍ STROMOVÍ13.10.2022
2022/079) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Přechodná úprava provozu11.10.202227.10.2022
2022/078) INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY (2022-10)10.10.202219.10.2022
2022/077) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY26.09.202219.10.2022
2022/076) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu23.09.202211.10.2022
2022/075) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU13.09.202230.09.2022
2022/074) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
08.09.2022
2022/073) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU30.08.202216.09.2022
2022/072) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 07.09.202229.08.202207.09.2022
2022/071) Oznámení o době a místě konání voleb26.08.202226.09.2022
2022/070) První zasedání okrskové volební komise25.08.202226.09.2022
2022/069) Delegování členů okrskové volební komise na neobsazená místa25.08.202226.09.2022
2022/068) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH22.08.202208.09.2022
2022/067) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU 17.08.202209.08.202217.08.2022
2022/066) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 17.08.2022
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2022/008
08.08.202217.08.2022
2022/065) JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE27.07.202226.09.2022
2022/064) INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KONANÉ DNE 23. - 24. 9 202215.07.202226.09.2022
2022/063) STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A POČTU PROSTORŮ PRO ÚPRAVU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 23. - 24.9.202215.07.202226.09.2022
2022/062) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA01.07.202227.07.2022
2022/061) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH30.06.2022
2022/060) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 27.6.202215.06.202227.06.2022
2022/059) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 21.6.202213.06.202221.06.2022
2022/058) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY07.06.202224.06.2022
2022/057) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 03/2022 -PRODEJ PARCELY č. 219/45 V LOKALITĚ Z26 PŘEPYCHY
-Příloha záměru - GP
-Směrnice pro prodej parcel
-Žádost o koupi - FO
-Žádost o koupi - manželé
-Žádost o koupi - více osob
-Plná moc
-Kupní smlouva
03.06.202228.06.2022
2022/056) OZNÁMENÍ POČTU VOLEBNÍCH OBVODŮ, POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA A POČET PODPISŮ NA PETICÍCH03.06.202226.09.2022
2022/055) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO VRCHY 2021
-VÝKAZ O PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2021
-ROZVAHA K 31.12.2021
-VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2021
-PŘÍLOHA K 31.12.2021
-ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021
-ZÁZNAM Z PROJEDNÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODÁŘENÍ ZA ROK 2021
-INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2021
-PŘEHLED ÚVĚRŮ A PŮJČEK
03.06.202230.06.2022
2022/054) VÝSLEDEK VEŘEJNÉ VÝZVY - ASISTENTKA STAROSTKY A REFERENT VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ30.05.202228.06.2022
2022/053) VÝSLEDEK VEŘEJNÉ VÝZVY - PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ ÚČETNÍ, REFERENTKA30.05.202228.06.2022
2022/052) VÝSLEDEK VEŘEJNÉ VÝZVY - SPRÁVCE ROZPOČTU A ÚČETNÍ
30.05.202228.06.2022
2022/051) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 2/2022
- GEOMETRICKÝ PLÁN
26.05.202228.06.2022
2022/050) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 02.06.202224.05.202202.06.2022
2022/049) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 02.06.202223.05.202202.06.2022
2022/048) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE 2023-202517.05.202203.06.2022
2022/047) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ ZA ROK 2021
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
- Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2021
- Rozvaha k 31.12.2021
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- Příloha k 31.12.2021
- Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí k 31.12.2021
- Inventarizační zpráva k 31.12.2021
16.05.202206.06.2022
2022/046) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2021
- ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021
- VÝKAZ O PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2021
- ROZVAHA K 31.12.2021
- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2021
- PŘÍLOHA K 31.12.2021
- PŘEHLED ÚVĚRŮ, ZÁPŮJČEK A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ K 31.12.2021
- FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ
- OBECNÉ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2021
- INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA K 31.12.2021
- ZŠ A MŠ ROZVAHA K 31.12.2021
- ZŠ A MŠ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2021
- ZŠ A MŠ PŘÍLOHA K 31.12.2021
- ZŠ A MŠ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2021
16.05.202206.06.2022
2022/045) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH13.05.2022
2022/044) OBECNÉ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 202111.05.202228.06.2022
2022/043) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH11.05.202222.08.2022
2022/042) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
09.05.202228.06.2022
2022/041) VEŘEJNÁ VÝZVA - SPRÁVCE ROZPOČTU A ÚČETNÍ03.05.202220.05.2022
2022/040) VEŘEJNÁ VÝZVA - PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ, REFERENT/KA03.05.202220.05.2022
2022/039) VEŘEJNÁ VÝZVA - ASISTENT/KA STAROSTKY A REFERENT/KA VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ03.05.202220.05.2022
2022/038) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
02.05.202220.05.2022
2022/037) POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 202102.05.202214.06.2022
2022/036) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH27.04.202211.05.2022
2022/035) POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO STOČNÉ ZA ROK 202127.04.202214.06.2022
2022/034) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ27.04.202220.05.2022
2022/033) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY NEMOVITÉ VĚCI25.04.202217.05.2022
2022/032) ROZHODNUTÍ - SCHVÁLENÝ NÁVRH KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV k.ú. PŘEPYCHY U OPOČNA A NA ČÁSTI k.ú. OČELICE, ZÁHORNICE A NOVÁ VES U VODĚRAD25.04.202211.05.2022
2022/031) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 03.05.202225.04.202203.05.2022
2022/030) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 28.04.202219.04.202228.04.2022
2022/029) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 9/202212.04.2022
2022/028) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH12.04.202213.05.2022
2022/027) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 13.04.202206.04.202213.04.2022
2022/026) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
2022/026) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH04.04.202227.04.2022
2022/025) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 05.04.202228.03.202205.04.2022
2022/024) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH23.03.202230.06.2022
2022/023) INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
- FÚ - ČÍSLO ÚČTU
- MIMOŘÁDNÉ ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
17.03.202212.04.2022
2022/022) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 22.3.202211.03.202222.03.2022
2022/021) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 1/2022, PRODEJ DÍLU "a" POZEMKU 14/2
- GP 416-44/2022
09.03.202206.04.2022
2022/020) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - BOBR EVROPSKÝ
07.03.202223.03.2022
2022/019) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH03.03.202212.04.2022
2022/018) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY 202201.03.202223.03.2022
2022/017) AKTUALIZACE SMĚRNICE č. 2/2021 PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL PRO RD LOKALITA Z1 " V DOMCÍCH", PŘEPYCHY28.02.202203.06.2022
2022/016) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 08.03.202228.02.202208.03.2022
2022/015) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE STANOVÍ ODCHYLNÝ POSTUP PRO USMRCOVÁNÍ KORMORÁNA VELKÉHO
18.02.202207.03.2022
2022/014) NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY 2022
textová část
18.02.202204.04.2022
2022/013) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb.16.02.202223.03.2022
2022/012) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 3.3.202216.02.202203.03.2022
2022/011) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 24.02.202216.02.202224.02.2022
2022/010) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2023-202510.02.202203.03.2022
2022/009) NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ NA ROK 202210.02.202203.03.2022
2022/008) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA10.02.202211.03.2022
2022/007) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 16.02.202207.02.202216.02.2022
2022/006) OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
31.01.202204.04.2022
2022/005) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY21.01.202207.02.2022
2022/004) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 25.01.202212.01.202225.01.2022
2022/003) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY12.01.202203.02.2022
2022/002) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH07.01.202204.04.2022
2022/001) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH05.01.202203.03.2022
2021/103) OZNÁMENÍ CENY PRO VODNÉ PLATNÉ OD 1.1.202221.12.202125.01.2022
2021/102) OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. PŘEPYCHY U OPOČNA, A ČÁSTI K.Ú. OČELICE, ZÁHORNICE A NOVÁ VES U VODĚRAD20.12.202125.01.2022
2021/101) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH20.12.202123.03.2022
2021/100) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH17.12.202107.01.2022
2021/099) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 5/2021 PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY
- PŘÍLOHA ZÁMĚRU
15.12.202103.01.2022
2021/093) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2021, O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ26.11.202118.02.2022
2021/092) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2021, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ26.11.202118.02.2022
2021/090) AKTUALIZACE SMĚRNICE č. 2/2021 PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL PRO RD LOKALITA Z1 "V DOMCÍCH", PŘEPYCHY25.11.202128.02.2022
2021/085) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH03.11.202105.01.2022
2021/077) OZNÁMENÍ - PŘECHODNÉ SÍDLO ÚŘADU06.10.202128.06.2022
2021/074) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL PRO RD V LOKALITĚ Z 1 "V DOMCÍCH", PŘEPYCHY24.09.2021
2021/071) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY15.09.202131.12.2022
2021/057) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 3/2021 - prodej parcel lokalita Z 1
-Příloha č. 1 Záměru č. 3/2021
-SMĚRNICE č. 2/2021 Pravidla pro prodej pozemkových parcel
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi FO
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi manželé
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi více osob
-Příloha č.2 Směrnice č. 2/2021- Plná moc
-Příloha č. 3 Směrnice č. 2/2021- Kupní smlouva
-Příloha č. 1 Kupní smlouvy
-Příloha č. 4 Směrnice č. 2/2021- Regulativy
28.07.202103.06.2022
2021/040) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 11/202113.05.202113.5.2024
2020/100) NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI15.09.2020
2020/050) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY06.04.202031.12.2022
2019/103) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY10.12.201931.12.2022
2019/072) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA10.09.201931.12.2022
2018/041) 41/2018) JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE25.05.201828.06.2022
2016/075) 75) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA7.11.2016