Úřední deska

SouborDatum vyvěšeníDatum sejmutí
2023/065) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 04.10.202325.09.2023
2023/064) OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ TERMÍNU KONÁNÍ 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY19.09.2023
2023/063) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 27.09.202318.09.202319.09.2023
2023/062) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY12.09.2023
2023/061) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH28.08.2023
2023/060) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
24.08.2023
2023/059) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY22.08.202307.09.2023
2023/058) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 24.08.202314.08.202325.08.2023
2023/057) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
08.08.202324.08.2023
2023/056) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH08.08.202328.08.2023
2023/055) OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH PRACOVIŠŤ FINANČNÍCH ÚŘADŮ 26.07.202307.09.2023
2023/054) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 02.08.202324.07.202303.08.2023
2023/053) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY19.07.202304.08.2023
2023/052) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY26.06.202314.07.2023
2023/051) INFORMACE OBČANŮM O KOMUNÁLNÍCH ODPADECH DLE § 60, ODST. 4 ZÁKONA O ODPADECH 541/2020 SB. ZA ROK 2022 V OBCI/MĚSTĚ/MĚSTYSI: OBEC PŘEPYCHY26.06.202307.09.2023
2023/050) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY20.06.202310.07.2023
2023/049) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH16.06.2023
2023/048) OZNÁMENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH15.06.2023
2023/047) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 20.06.202312.06.202320.06.2023
2023/046) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO Vrchy07.06.202315.06.2023
2023/045) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 14.06.202305.06.202314.06.2023
2023/044) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH31.05.2023
2023/043) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY ZA ROK 2022
-INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
-ZÁZNAM ZPRÁVA 2022
-ZPRÁVA FINAL 2022
-VÝKAZ
-PŘEHLED ÚVĚRŮ
-PŘÍLOHA
-ROZVAHA
-VÝSLEDOVKA
30.05.202316.06.2023
2023/042) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY30.05.202319.06.2023
2023/041) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 4/2023 - prodej parcel lokalita Z 1
-Příloha č. 1 Záměru č. 4/2023
-SMĚRNICE č. 2/2021 Pravidla pro prodej pozemkových parcel
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi FO
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi manželé
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi více osob
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi právnická osoba
-Příloha č.2 Směrnice č. 2/2021- Plná moc
-Příloha č. 3 Směrnice č. 2/2021- Kupní smlouva
-Příloha č. 1 Kupní smlouvy
-Příloha č. 4 Směrnice č. 2/2021- Regulativy
25.05.202315.06.2023
2023/040) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH25.05.202316.06.2023
2023/039) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY25.05.202314.06.2023
2023/038) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 31.05.202322.05.202331.05.2023
2023/037) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2022
- 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022
- 2. Finanční vypořádání dotací 2022
- 2.1. Finanční vypořádání dotací 2022
- 3. Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2022
- 4. Rozvaha k 31.12.2022
- 5. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
- 6. Příloha k 31.12.2022
- 7. Inventarizační zpráva za rok 2022
- 8. Rozvaha ZŠ a MŠ k 31.12.2022
- 8.1. Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31.12.2022
- 8.2. Příloha ZŠ a MŠ k 31.12.2022
- 8.3. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ k 31.12.2022
- 8.4. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ k 31.12.2022
19.05.202316.06.2023
2023/036) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 24.05.202315.05.202325.05.2023
2023/035) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY12.05.202329.05.2023
2023/034) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 15.05.202305.05.202315.05.2023
2023/033) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ ZA ROK 2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
- Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2022
- Rozvaha k 31.12.2022
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
- Příloha k 31.12.2022
- Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí k 31.12.2022
- Inventarizační zpráva k 31.12.2022
05.05.202331.05.2023
2023/032) POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2022
02.05.202305.06.2023
2023/031) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 09.05.202328.04.202309.05.2023
2023/030) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 25.04.202325.05.2023
2023/029) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA20.04.202317.08.2023
2023/028) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA14.04.202315.05.2023
2023/027) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEPYCHY

- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEPYCHY ZA OBDOBÍ 01/2020-03/2023
14.04.202316.05.2023
2023/026) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH13.04.202325.05.2023
2023/025) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY Č. 1/2023
-Příloha záměru - GP
13.04.202330.04.2023
2023/024) KONKURS NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZŠ A MŠ PŘEPYCHY05.04.202318.05.2023
2023/023) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH05.04.202313.04.2023
2023/022) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 12.04.202303.04.202313.04.2023
2023/021) OBECNÉ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 202203.04.2023
2023/020) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2023, O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
24.03.202314.4.2023
2023/019) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH09.03.202305.04.2023
2023/018) POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍ SPOLEČENSTVO PŘEPYCHY08.03.202325.03.2023
2023/017) INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
08.03.202302.05.2023
2023/016) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU02.03.202318.03.2023
2023/015) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH02.03.202331.05.2023
2023/014) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 202228.02.2023
24.04.2023
2023/013) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 08.03.202328.02.202308.03.2023
2023/012) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 02.03.202321.02.202302.03.2023
2023/011) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY15.02.202303.03.2023
2023/010) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY15.02.202303.03.2023
2023/009) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2024-202610.02.202302.03.2023
2023/008) NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ NA ROK 202310.02.202302.03.2023
2023/007) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE 2024-202610.02.202309.03.2023
2023/006) NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY 2022
textová část
10.02.202309.03.2023
2023/005) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 08.02.202330.01.202308.02.2023
2023/004) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY26.1.202305.02.2023
2023/003) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
14.12.202209.03.2023
2023/002) TELEFONNÍ ČÍSLO PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY04.01.202330.01.2023
2023/001) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
02.01.202305.01.2023
2022/111) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
29.12.202202.01.2023
2022/110) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH29.12.2022
2022/108) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY22.12.2022
2022/106) OZNÁMENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH16.12.2022
2022/105) DELEGOVÁNÍ ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE NA NEOBSAZENÁ MÍSTA, VOLBA PREZIDENTA ČR15.12.2022
2022/104) PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, VOLBA PREZIDENTA ČR15.12.2022
2022/103) OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB, VOLBA PREZIDENTA ČR15.12.2022
2022/102) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu06.12.2022
2022/098) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
2.12.202229.12.2022
2022/097) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 5/2022 - prodej parcel lokalita Z 1
-Příloha č. 1 Záměru č. 5/2022
-SMĚRNICE č. 2/2021 Pravidla pro prodej pozemkových parcel
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi FO
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi manželé
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi více osob
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi právnická osoba
-Příloha č.2 Směrnice č. 2/2021- Plná moc
-Příloha č. 3 Směrnice č. 2/2021- Kupní smlouva
-Příloha č. 1 Kupní smlouvy
-Příloha č. 4 Směrnice č. 2/2021- Regulativy
25.11.2022
2022/096) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY 202321.11.2022
2022/094) ROZHODNUTÍ - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD16.11.2022
2022/093) NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 202315.11.202230.11.2022
2022/092) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE15.11.202230.11.2022
2022/091) JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE - VOLBA PREZIDENTA ČR KONANÁ VE DNECH 13. - 14. 1. 2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27. - 28. 1.202315.11.2022
2022/088) INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ - VOLBA PREZIDENTA KONANÁ VE DNECH 13. - 14. 1. 2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27. - 28. 1.20239.11.2022
2022/087) STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A POČTU PROSTORŮ PRO ÚPRAVU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ PRO VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY KONANOU VE DNECH 13. - 14.1.2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27.-28.1.20239.11.2022
2022/086) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY4.11.2022
2022/085) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 04/2022 -PRODEJ PARCELY č. 219/43 V LOKALITĚ Z26 PŘEPYCHY
-Příloha záměru - GP
-Směrnice pro prodej parcel
-Žádost o koupi - FO
-Žádost o koupi - manželé
-Žádost o koupi - více osob
-Plná moc
-Kupní smlouva
3.11.2022
2022/080) VÝZVA K ODSTRANĚNÍ STROMOVÍ13.10.2022
2022/029) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 9/202212.04.2022
2021/074) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL PRO RD V LOKALITĚ Z 1 "V DOMCÍCH", PŘEPYCHY24.09.2021
2021/040) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 11/202113.05.202113.5.2024
2020/100) NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI15.09.2020
2016/075) 75) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA7.11.2016