Úřední deska

SouborDatum vyvěšeníDatum sejmutí
2023/020) OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2023, O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
24.03.2023
2023/019) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH09.03.2023
2023/018) POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍ SPOLEČENSTVO PŘEPYCHY08.03.2023
2023/017) INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
08.03.2023
2023/016) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU02.03.2023
2023/015) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH02.03.2023
2023/014) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 202228.02.2023
2023/013) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 08.03.202328.02.202309.03.2023
2023/012) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 02.03.202321.02.202302.03.2023
2023/011) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY15.02.2023
2023/010) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY15.02.2023
2023/009) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2024-202610.02.202302.03.2023
2023/008) NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ NA ROK 202310.02.202302.03.2023
2023/007) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE 2024-202610.02.202309.03.2023
2023/006) NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY 2022
textová část
10.02.202309.03.2023
2023/005) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 08.02.202330.01.202308.02.2023
2023/004) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY26.1.2023
2023/003) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
05.01.202309.03.2023
2023/002) TELEFONNÍ ČÍSLO PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY04.01.2023
2023/001) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
02.01.202305.01.2023
2022/111) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
29.12.202202.01.2023
2022/110) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH29.12.2022
2022/108) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY22.12.2022
2022/106) OZNÁMENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH16.12.2022
2022/105) DELEGOVÁNÍ ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE NA NEOBSAZENÁ MÍSTA, VOLBA PREZIDENTA ČR15.12.2022
2022/104) PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, VOLBA PREZIDENTA ČR15.12.2022
2022/103) OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB, VOLBA PREZIDENTA ČR15.12.2022
2022/102) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu06.12.2022
2022/098) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
2.12.202229.12.2022
2022/097) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 5/2022 - prodej parcel lokalita Z 1
-Příloha č. 1 Záměru č. 5/2022
-SMĚRNICE č. 2/2021 Pravidla pro prodej pozemkových parcel
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi FO
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi manželé
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi více osob
-Příloha č.1 Směrnice č. 2/2021- Žádost o koupi právnická osoba
-Příloha č.2 Směrnice č. 2/2021- Plná moc
-Příloha č. 3 Směrnice č. 2/2021- Kupní smlouva
-Příloha č. 1 Kupní smlouvy
-Příloha č. 4 Směrnice č. 2/2021- Regulativy
25.11.2022
2022/096) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY 202321.11.2022
2022/094) ROZHODNUTÍ - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD16.11.2022
2022/093) NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 202315.11.202230.11.2022
2022/092) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE15.11.202230.11.2022
2022/091) JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE - VOLBA PREZIDENTA ČR KONANÁ VE DNECH 13. - 14. 1. 2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27. - 28. 1.202315.11.2022
2022/088) INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ - VOLBA PREZIDENTA KONANÁ VE DNECH 13. - 14. 1. 2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27. - 28. 1.20239.11.2022
2022/087) STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A POČTU PROSTORŮ PRO ÚPRAVU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ PRO VOLBU PREZIDENTA REPUBLIKY KONANOU VE DNECH 13. - 14.1.2023, PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27.-28.1.20239.11.2022
2022/086) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY4.11.2022
2022/085) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 04/2022 -PRODEJ PARCELY č. 219/43 V LOKALITĚ Z26 PŘEPYCHY
-Příloha záměru - GP
-Směrnice pro prodej parcel
-Žádost o koupi - FO
-Žádost o koupi - manželé
-Žádost o koupi - více osob
-Plná moc
-Kupní smlouva
3.11.2022
2022/080) VÝZVA K ODSTRANĚNÍ STROMOVÍ13.10.2022
2022/029) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 9/202212.04.2022
2021/074) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL PRO RD V LOKALITĚ Z 1 "V DOMCÍCH", PŘEPYCHY24.09.2021
2021/040) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 11/202113.05.202113.5.2024
2020/100) NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI15.09.2020
2016/075) 75) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA7.11.2016