Strateg.rozvojový dokument

Dne 11.6.2015 byl zastupitelstvem obce schválen Strategický rozvojový dokument obce Přepychy pro období let 2015-2020. Tato strategie byla založena především na respektování principů dlouhodobě udržitelného rozvoje tak, aby byl zajištěn stabilní ekonomický růst, šetrné využívání přírodních zdrojů, respektování sociálních potřeb obyvatelstva a ochrana životního prostředí. Tento dokument zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky, je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech a hodnotí současný stav obce z různých úhlů pohledu.