Místní skupina Českého červeného kříže Přepychy

Aktuálně (zápis z 18.5.2016):   V současnosti má místní skupina ČČK Přepychy 64 členů, 5 přispívajících občanů

 

Výbor místní skupiny ČČK:

 • předsedkyně: Preclíková Ludmila
 • místopředsedkyně: Cihlářová Táňa
 • pokladník: Vaňková Miluše
 • jednatel: Tomková Jaroslava
 • revizoři: Karlíčková Věra, Čtvrtečková Jaroslava
 • transfuzní referent:  Šmídová Mária

 

Hlavní úkol ČČK

– získávání nových aktivních členů – získávání nových dárců krve (v současnosti  máme  v naši obci zaregistrováno   35 občanů) – aktivně pracujeme ve výuce mladých zdravotníků – díky patří Jitce Čtvrtečkové (vedoucí zdravotního kroužku)

děti se 22. dubna 2016  zúčastnily  soutěže „Mladý zdravotník“ v Rychnově nad Kněžnou, kde se umístily na krásném prvním místě

dne  25. května 2016   se zúčastní krajského kola soutěže „Mladý zdravotník“ v Ústí nad Orlicí

– další náplní naší práce je pořádání sbírek použitého  ošacení pro další účely (v minulosti jsme pořádali i sbírky protipovodňové – jednak materiální pomoc, ale také finanční pomoc – vybrané peníze byly poskytnuty obci Chrasta – na Moravě) – členky místního spolku navštěvují přestárlé občany v předvánočním čase – spolupracujeme  s ostatními spolky v obci – snažíme se pořádat akce pro děti

 • v lednu Dětský karneval
 • Dětský den (1. června)
 • Loučení s prázdninami – sportovní odpoledne pro děti
 • Pro spoluobčany pořádáme:  přednášky, besedy, plesy, aranžování…
 • Společenský ples
 • Zdravotní přednáška  MUDr. Ondřeje Tomana

 

Zdravotní kroužek

Již několik let funguje v naší obci kroužek ČČK pro děti, navštěvuje ho 8 dětí. Schůzky probíhají pravidelně jednou týdně v družině místní školy. Náplní kroužku je naučit děti základní vědomosti o první pomoci a jejím poskytování. V hodinách se však dozvědí i něco málo o oborech se zdravotnictvím souvisejících a spoustu dalších informací nezbytných k pochopení základních principů. Jednou ročně se malí zdravotníci zúčastňují okresního kola soutěže ČČK v první pomoci, kde si vyzkouší poskytování první pomoci simulací skutečných situací, v níž je nezbytná, například poskytování PP při autohavárii. Hlavním cílem našeho společného snažení je naučit děti samostatnému poskytování PP, pochopení základních souvislostí v oboru a schopnosti poradit si i v improvizovaných podmínkách. Protože se jedná o mladší školní věk preferuji především princip škola hrou :-).  Do dalšího roku přeji dětem hodně úspěchů v hodinách i na soutěži.
Vedoucí kroužku: Čtvrtečková Jitka, DiS.

 

Fotogalerie

 

Plán činností na rok 2017

 • 20. ledna společenský ples
 • 22. ledna dětský karneval
 • 3. února výroční členská schůze
 • 11. března od 18:00 hod. večer k MDŽ
 • v březnu přednáška MUDr. Ondřeje Tomana
 • v dubnu sbírka použitého ošacení
 • 1. června děti mají svátek
 • 5. července zdravotní dozor na akci Festival dechových hudeb
 • 24.  června zdravotní dozor na akci Traktor den
 • 26. srpna zdravotní dozor na akci O Přepyšské kormidlo
 • 2. září od 16:00 hod. loučení s prázdninami, sportovní odpoledne pro děti
 • 12. září sbírka použitého ošacení
 • v říjnu zdravotní přednáška
 • v listopadu vánoční aranžování
 • v prosinci příprava plesu a karnevalu 2018 ( ples 19.1., karneval 21.1.)
 • v předvánočním období návštěvy seniorů
 • celoročně návštěvy senirů při významném životním jubileu (70, 75, 80 a více) a předání daru za obecní úřad

 

Úspěšnost pořádaných akcí 2017

Ples místního spolku, pátek 20. ledna 2017
Spolu s námi se přišlo pobavit a zatančit si 50 hostů. Akce kde jsme se společně měli možnost pobavit, zatančit si a vyhrát v tombole. Tímto bych ráda poděkovala za MS ČČK všem za příspěvky do tomboly.

Dětský karneval, neděle 22. ledna 2017
Pobavili jsme 49 dětí, které doprovodilo 57 dospěláků. Karnevalem provázeli Králíci z klobouku Bob- sestra Preclíková a Bobek – sestra Cihlářová. Pro děti byly připraveny soutěže, odměny. Vydařené odpoledne – spokojenost na straně dětí i pořadatelů.

Výroční schůze MS ČČK
Proběhla v duchu přátelského posezení. Je to možnost jak poděkovat nejen našim členům za jejich činnost, ale i místnímu OÚ za podporu a také našim hostitelům Kadlecovým. Při této schůzi děkujeme dobrovolným dárcům krve a předáváme pozornost – v letošním roce dárkovou kazetu vína, kterou věnoval místní OÚ Přepychy. Členové MS ČČK – odsouhlasili plán činnosti na rok 2017 dle původního návrhu.

Večer k MDŽ, 11. března 2017 od 18:00 hodin v restauraci Katka
Bratři místního spolku Andrš M. a Preclík J. vítali ženy perníkovým srdíčkem a krátkou básničkou. Perlou tohoto večera byly sestry Chalupovy se svým vystoupením Elegance první republiky. Dále jsme do naši hospůdky pozvali MUDr. Ondřeje Tomana. Zajímavou zdravotní přednášku navštívilo 28 občanů.

Sbírka použitého ošacení, 24. 4.2017
Děkujeme jménem Diakonie Broumov všem za podporu.

 

Plán činností na rok 2016

 – „Děti mají svátek“  (1.června 2016 od 13.00 do 17.00 hod.) v Restauraci Katka (připraveny soutěže, disco) – zajištění zdravotního dozoru:

 • Festival dechových hudeb (5. července 2016)
 • O přepyšské kormidlo – soutěž (20. srpna 2016)

-„Loučení s prázdninami“ – sportovní odpoledne pro děti (27.srpen 2016 od 16.00 hod.) – září 2016 – sbírka použitého ošacení – říjen 2016 – zdravotní přednáška – listopad – adventní aranžování – prosinec – příprava plesu, dětského karnevalu, příprava výroční schůze – návštěva u nejstarších občanů v předvánočním čase – návštěvy občanů Přepych při významných jubileích za Obecní úřad. Fotografie z akcí naleznete ZDE.