Projekty

Veřejné zakázky Obce Přepychy

 

Projekty 2023

 • Výstavba nové sportovní haly na pozemcích p.č. 132/1, 1174 a 981/61 v Přepychách
 • Změna topného systému v budově ZŠ Přepychy čp. 69
 • Oprava střechy a komínu hasičské zbrojnice Přepychy čp. 125
 • Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – etapa III – doplnění.
 • Lokalita Z 1 Přepychy
 • Kanalizace a centrální čistírna odpadních vod
 • Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného
 • Přístavba MŠ

Projekty 2022

 • Výstavba nové sportovní haly na pozemcích p.č. 132/1, 1174 a 981/61 v Přepychách
 • Změna topného systému v budově ZŠ Přepychy čp. 69
 • Oprava střechy a komínu hasičské zbrojnice
 • Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy – dokončení
 • Lokalita Z 1 Přepychy

Projekty 2021

 • Podpora provozu prodejny v obci Přepychy – Věra Karlíčková (realizováno za podpory Královéhradeckého kraje)
 • Podpora provozu prodejny v obci Přepychy – The Manh Dinh (realizováno za podpory Královéhradeckého kraje)
 • Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy – PUBLICITA
 • Lokalita Z1 Přepychy

Projekty 2020

 

Projekty 2019

 

Projekty 2018

 

Projekty 2017

 • Záchrana varhan – dokončeno 27.11.2017
 • Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy
 • Chodník „Ve Skalách“ – dokončení
 • Chodník „Ve Skalách“ – veřejné osvětlení
 • Infrastruktura – lokalita Z1 a Z26

 

Projekty 2016

 

Projekty roku 2015

Projekty roku 2014

Projekty roku 2013

Projekty roku 2012