Projekty

Veřejné zakázky Obce Přepychy

 

Projekty 2021

  • Podpora provozu prodejny v obci Přepychy – Věra Karlíčková (realizováno za podpory Královéhradeckého kraje)
  • Podpora provozu prodejny v obci Přepychy – The Manh Dinh (realizováno za podpory Královéhradeckého kraje)
  • Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy
  • Lokalita Z1 Přepychy

Projekty 2020

 

Projekty 2019

 

Projekty 2018

 

Projekty 2017

  • Záchrana varhan – dokončeno 27.11.2017
  • Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy
  • Chodník “Ve Skalách” – dokončení
  • Chodník “Ve Skalách” – veřejné osvětlení
  • Infrastruktura – lokalita Z1 a Z26

 

Projekty 2016

 

Projekty roku 2015

Projekty roku 2014

Projekty roku 2013

Projekty roku 2012