Jednota divadelních ochotníků

 

Tradice divadelnictví

24. června 1998 uplynulo 75 let od uvedení divadelní hry „Branského Frantina,“ sehrané v přírodním divadle za mlýnem. To už Jednota divadelních ochotníků existovala 53 roků. Byla totiž založena v r.1870 pokrokovým vlastencem, řídícím učitelem Janem Sklenářem. Mezi sousedy sebral 71 zlatých na stavbu jeviště.

Už 1. listopadu téhož roku zahájila Jednota svou činnost hrou J. K. Tyla „Slepý mládenec“. Prvním ředitelem byl zvolen kaplan Dejl, režisérem pekař Josef Hájek. Za následného střídání změn ve vedení úroveň činnosti klesala až v roce 25. jubilea za ředitelování učitele K. Rolečka byla sehrána hra „Pod krovem otcovským“, dále „Jan Výrava“, „Mistr Bedrník a jeho chasa“, „Pražský žid“, „Paličova dcera.“ Dne 1. listopadu 1900 bylo oslaveno 30-ti leté jubileum hrou „Probuzenci“, při níž bylo vybráno 62K 80hal. Duší pozdějšího vedení spolku až do roku 1921 byl režisér Josef Lacina. Nová doba ve svobodné republice volala po novém moderním jevišti.

Obrat nastal po zvolení nového ředitele „Jednoty“, učitele Josefa Brabence, jehož odvážný pokus získat rázem potřebný kapitál byl úspěšný. Za vhodné místo pro hry bylo vyhlédnuto údolí za mlýnem, ohraničené z jedné strany dřízeňským potokem a z protější příkrou strání jako stvořenou pro terasové hlediště. Stráň se proměnila v hlediště o 2400 sedadlech. K realizaci moderního jeviště došlo až v roce 1928 přístavbou sálu vedle staré hospody u domu Václava Kupky. Nové jeviště bylo slavnostně otevřeno 25.12. 1928

 

Z historie divadla – výňatky z kronik

 • Také byla v roce 1870 zřízena Jednota divadelních ochotníků. Bylo uvedeno první představení J. K. Tyla „Slepý mládenec“ k oslavám 50. výročí kněžství místního děkana Jana Vítečka. Jednota po několik let chvalně prospívala, však od roku 1878 netečností některých členů ochabla
 • 1873 povoleno pro zdejší divadlo podpora 30 zlatých k zaplacení ve 3 lhůtách
 • 1886 – Uspořádán ochotníky „Zábavný večírek“
 • 1886 – Po tříletém odpočinku sehráli ochotníci historické drama „Primátor“ od J. Kollára. Koupeny obleky divadelní za 150 zlatých a udělán inventář
 • 1887 – Ochotníkům bylo od obce na šatnu povoleno 30 zlatých
 • 1887 – Sehrána „Noc na Karlštejně“ a „Strakonický dudák“, ten v dalším roce opakován. Obecní výbor daroval 30 zlatých spolku na splacení kostýmů
 • 1889 – S pomocí studentů sehráno „Vodní družstvo“ a „Naši furianti“. Čistý výtěžek věnován na dostavění kaple Dřízenské.
 • 1890 – Sehráno drama „Závěť“ od Stolby
 • 1891 – Veselohra „Mravenci“ od J. Kollára na oslavu 20 let trvání spolku, drama „Slepý mládenec“, pak drama „Václav Hrobčický z Hrobčic“
 • 1892 – Šamberkova veselohra „Palackého třída 27“, „Život krále“ a „Nataša“. Spolek věnoval na školní potřeby 2 zlaté, pohořelým 10 zlatých, na udržování kaple ve Dříznech 5 zlatých. Za 8 zlatých byla pro Divadelní spolek najatá místnost pro divadelní šatnu
 • 1894 – „Zvíkovský rarášek“ od Stroupežnického, „Proces“ a „Bankrotáři“.
 • 1894 – „Loketský zvon“, „Kříž u potoka“ a „Svět mladých lidí“. Na sochu Aloise Mádra věnováno 20 zlatých, na ozdoby před sousoším Cyrila a Metoděje 6 zlatých, na školní potřeby 15 zlatých
 • 1895 – „Sedlák Zlatodvorský“ a „Jan Výrava“, „Pod krovem otcovským“. Byla uspořádána Divadelní merenda a Věněček. Usneseno odebírati ochotnický časopis
 • 1896 – „Mistr Bedrník a jeho chasa“. Na sochu Aloise Mádra 10 zlatých, kříž za vsí 10 zlatých, pohořelým v Jeleni 2,68 zlatých
 • 1897 – „Vojnarka“ a „Pražský žid“. Na pomník A. Mádra 10 zlatých, poškozeným povodní 18,35 zlatých
 • 1898 – „Dva světy“, „Paličova dcera“. Splátka na diplom Ústřední matice školské 5,25 zlatých
 • 1899 – „Maryša“ a uspořádána Merenda. Ústřední matici školské 6,05 zlatých
 • 1923 – „Branského Frantina“ v přírodním divadle u Dřížeňského údolí
 • prosince 1928 Jednota divadelních ochotníků otevřela v hostinci p. Václava Kupky moderní jeviště, na kterém poprvé předvedla hru J. J. Kollára „Pražský žid“. Hra měla velký morální i finanční úspěch, jelikož každý toužil viděti divy moderní jevištní úpravy. Při hře světelné efekty řídil Karel Štědrý, osvětlovací mistr Národního a Stavovského divadla v Praze
 • 1930 – Jednota divadelních ochotníků zřídila v sále p. V. Kupky č. 20 biograf. Projekční stroj dodala pražská továrna „Enka“ za 24. tisíc Kč. Ochotníci že z výtěžku biograf, v nějž pevně věří, zaplatí. Varování nedbali. Myslím, že v obci asi s 800 obyvateli se biograf vypláceti nemůže, zvláště teď, když koruna nabývá zase ceny mezi lidmi
 • 1934 – Místní ochotnický spolek sehrál 5 divadelních her. „Na Vikárce“, kus ze zlatých časů před 100 lety se zpěvy. Dramatický kus „Cikánská vévodkyně“, o prázdninách studenti „Kolonie zamilovaných“ – veselohra. V listopadu veselohru „Já jsem malý Mysliveček“, o vánocích historický kus z poroby slezského lidu „Ondráš pán Lysé hory“
 • 1935 – V březnu veselohra „Zázračná voda“, o velikonocích pohádka „Jiříkovo vidění“, o svatodušních svátcích veselohru „Komu dá Bůh úřad“. 1. prosince veselohru „Charlyeové teta“ a o vánocích legionářské drama „Jízdní hlídka“ od Františka Langra. Jednota se skutečně stará, aby svými výkony stála na výši doby. Členů má 97
 • 1936 – Jednota sehrála v březnu drama „Cigánečka“, v květnu veselohru „Statek našeho Franty“, o vánocích dramatický kus „Člověk spravedlivý“
 • 1937 – Sehrána opereta „Loretánské zvonky“, v květnu veselohra se zpěvy „Není zajíček jako zajíček“, v srpnu „Já jsem malý Mysliveček“, o vánocích operetu „Malostranské povídky“. Činovníci spolku: předseda – J. Vaněček; jednatel – Josef Chudý; pokladník – Václav Kupka; režiséři – Josef Brabenec, Josef Lacina, Jan Rohlena; správce domu – Josef Hroch, krejčí
 • 1938 – V Bolehošti sehrál spolek operetu „Já jsem malý mysliveček“, o velikonocích divadelní hru „Most“, v květnu „Náš pan Franc“. V září hru ze sibiřské anabáze „Hrdina Feďka“ a o vánocích „Naši furianti“. Nové volby činovníků: předseda – Jan Němeček; místopředseda Václav Řehák; jednatel – Josef Chudý; pokladník – J. Brabenec; režiséři: Josef Lacina a Jaroslav Kříž, učitel.

 

 • V šedesátých letech 20. století došlo k novému oživení divadelní činnosti. Skupina mladších kolem Víta Rohleny (Miroslav Pospíšil, Jan Otčenášek, Václav Marek, Josef Voltr,…), využívala zkušeností starších ochotníků (Miroslav Otčenášek, Václav Řehák, Libuše Zemánková, Václav Vaněk, Jan Macháček, Václav Kánský, Jaroslav Hartman, maskér K. Kalvach a další) a pouštěla se i do adaptací slavných světových autorů.

 

Fotogalerie ZDE