Odpady

Rok 2024

Z důvodu změny legislativy zákona o odpadech schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 6.12.2023, zápis č. 2023-11 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Výše poplatku od 1.1.2024 činí 800,-Kč na osobu s trvalým pobytem v obci, případně 800,-Kč na nemovitost, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Svozový den – pátek, každý lichý týden. SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2024

Telefonní kontakt Marius Pedersen (pro případ, že vám nevyvezou popelnici): 493 646 774.

Způsob úhrady:
– hotově na Poště Partner Přepychy
– bezhotovostní platba na Poště Partner Přepychy (prostřednictvím platebního terminálu)
– převodem na účet číslo 1240141309/0800, VS: 1345 a číslo popisné (platební údaje si vyžádejte u referenta odpadového hospodářství na Poště Partner Přepychy, tel.: 494 628 991, e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz)

OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

FORMULÁŘE
1_Ohlášení poplatkové povinnosti – občan s trvalým pobytem
2_Ohlášení vlastníka nemovitosti – v nemovitost není nikdo hlášen k trvalému pobytu
3_Odhlášení vlastníka nemovitosti – v nemovitost není nikdo hlášen k trvalému pobytu
4_Oznámení pro účely osvobození od poplatku
5_Žádost o vrácení přeplatku

 

Tříděný odpad – pro občany zdarma

Zastupitelstvo obce Přepychy schválilo na svém jednání dne 23.11.2021, zápis č. 2021-12 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Stanoviště:
Plasty
1. za čp 34 (Restaurace Katka)
2. u čp. 199 (V Domcích)
3. u čp. 94 (u rybníku Šabaťák)
4. u čp. 145 (Bukovky)
5. u čp. 208 (u rybníku Dvorský)
6. u čp. 228 (SK)
7. u čp. 131 (pod hřbitovem)
8. u čp. 212 (Dům zvláštního určení)
9. u čp. 122 (směr Záhornice)

Sklo
1. u čp. 90 (potraviny Milan)
2. u čp. 199 (V Domcích)
3. u čp. 94 (u rybníku Šabaťák)
4. u čp. 145 (Bukovky)
5. u čp. 208 (u rybníku Dvorský)
6. u čp. 228 (SK)
7. u čp. 131 (pod hřbitovem)
8. u čp. 212 (Dům zvláštního určení)

Papír
1. za čp. 34 (Restaurace Katka)
2. u čp. 199 (V Domcích)
3. u čp. 94 (u rybníku Šabaťák)
4. u čp. 145 (Bukovky)
5. u čp. 208 (u rybníku Dvorský)
6. u čp. 228 (SK)
7. u čp. 131 (pod hřbitovem)
8. u čp. 212 (Dům zvláštního určení)
9. u čp. 122 (směr Záhornice)

Kov
1. za čp.34 (Restaurace Katka)
2. u čp. 199 (V Domcích)
3. u čp. 230 (areál TS)

BIO odpad
1. za čp. 34 (Restaurace Katka) – popelnice
2. u čp. 199 (V Domcích) – kontejner
3. u čp. 94 (u rybníku Šabaťák) – popelnice
4. u čp. 208 (u rybníku Dvorský) – popelnice
5. u čp. 228 (SK za bufetem) – popelnice
6. u čp. 131 (pod hřbitovem) – kontejner
7. u čp. 212 (Dům zvláštního určení) – popelnice
8. SK – škvára – kontejner
9. u budovy ENCO – kontejner
10. středisko AQUA – kontejner

Co do kontejnerů patří: Co do kontejnerů nepatří:
 • tráva
 • listí
 • větve
 • plevel
 • zbytky rostlin
 • sláma a seno
 • piliny
 • dřevní štěpka
 • hlína z květináčů
 • zbytky ovoce
 • zbytky zeleniny
 • čajové sáčky
 • kávová sedlina
 • skořápky
 • komunální odpad
 • jednorázové pleny
 • obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky, tetrapacky)
 • textil, kůže, vlna
 • maso a kosti
 • oleje
 • uhynulá zvířata
 • popel
 • uhlí
 • cigarety
 • sáčky z vysavače
 • kamení
 • jiné biologicky nerozložitelné odpady

Tetrapack
Oranžové pytle na tetrapack jsou k vyzvednutí na Poště Partner Přepychy (zdarma).
Tetrapak vložený do oranžového pytle vhazujte do žlutých kontejnerů na plast. Tetrapak, který nemáte uložen v oranžových pytlích, vhazujte do červených popelnic.

1. za čp. 34 (Restaurace Katka)
2. u čp. 199 (V Domcích)
3. u čp. 94 (u rybníku Šabaťák)
4. u čp. 145 (Bukovky)
5. u čp. 208 (u rybníku Dvorský)
6. u čp. 228 (SK)
7. u čp. 131 (pod hřbitovem)
8. u čp. 212 (Dům zvláštního určení)

Oleje a tuky

1. u čp. 5 (obecní úřad)

Nebezpečný a objemný odpad

Mobilní svoz nebezpečného odpadu probíhá v naší obci pravidelně na ohlášení, na parkovišti u firmy TESON. Více informací naleznete  ZDE.