Odpady

S účinností od 1.ledna 2012  schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 11.10.2011, zápis č.2011-04 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, o systému nakládání s komunálním odpadem. Vyhláška byla schválena v souladu s platnou legislativou (zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech).

Cena za svoz komunálního odpadu byla schválena Zastupitelstvem obce Přepychy dne 16.12.2020, zápis č. 2020-16. Při úhradě poplatku na Pošta Partner je vydána nová svozová známka. Pro platbu převodem si vyžádejte platební údaje u referenta odpadového hospodářství na pobočce Pošty Partner, tel.: 494 628 991, e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz.

Svozový den – pátek.

Telefonní kontakt Marius Pedersen (pro případ, že vám nevyvezou popelnici): 493 646 774.

Plasty, papír, sklo

V obci je rozmístěno 8 stanovišť: u obchodu potravin, v Domcích, u rybníku Šabaťák, na Bukovkách, u rybníku Dvorský, areál SK, parkoviště u hřbitova, u DZU čp.212 a nově na kopci směr Záhornice.

Tetrapack

Oranžové pytle na tetrapack jsou k vyzvednutí na Poště Partner Přepychy (zdarma). Naplněné pytle patří do kontejneru na plasty.

Bioodpad

V obci je celkem 5 stanovišť, kde jsou umístěny nádoby na bioodpad: u obchodu potravin, u rybníku Šabaťák, u rybníku Dvorský, areál SK, u DZU čp. 212.

Co do kontejnerů patří: Co do kontejnerů nepatří:
 • tráva
 • listí
 • větve
 • plevel
 • zbytky rostlin
 • sláma a seno
 • piliny
 • dřevní štěpka
 • hlína z květináčů
 • zbytky ovoce
 • zbytky zeleniny
 • čajové sáčky
 • kávová sedlina
 • skořápky
 • komunální odpad
 • jednorázové pleny
 • obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky, tetrapacky)
 • textil, kůže, vlna
 • maso a kosti
 • oleje
 • uhynulá zvířata
 • popel
 • uhlí
 • cigarety
 • sáčky z vysavače
 • kamení
 • jiné biologicky nerozložitelné odpady

 

Oleje

Sběrná nádoba je umístěna u obecního úřadu čp.5.

Nebezpečný a objemný odpad

Mobilní svoz nebezpečného odpadu probíhá v naší obci pravidelně na ohlášení, na parkovišti u firmy TESON. Více informací naleznete  ZDE.