Bytová výstavba

PRODEJ POZEMKOVÝCH PARCEL V OBCI PŘEPYCHY NA RYCHNOVSKU

  • Lokalita Z 1 – prodej zahájen. Stavba technické a dopravní infrastruktury této lokality bude zahájena v roce 2022. Obec odstoupila od žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. Podmínky pro stavebníky byly zjednodušeny.


 

Lokalita Z1 – prodej parcel

Cena 1.350,-Kč bez DPH/m2 (1.633,50 Kč/m2 včetně DPH)

POZOR! OBECNÍ ÚŘAD JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE BUDOVY PŘEPYCHY čp. 5 DOČASNĚ NA JEDEN ROK PŘEMÍSTĚN DO BUDOVY PŘEPYCHY čp. 66, I. PATRO. VCHOD OD PARKOVIŠTĚ NA JIŽNÍ STRANĚ BUDOVY. Příjem žádostí se tedy uskuteční na adrese Přepychy čp. 66, 517 32  Přepychy.

V případě dotazů kontaktujte starostku obce Zdeňku Seidelovou, tel. 603 485 369, zdenka.seidelova@prepychy.cz.

 


Lokalita Z26 – nově v nabídce parc.č. 5 (219/45)

Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 2.6.2022, 2022-06, vyhlásilo záměr prodeje a schválilo aktualizovanou směrnici pro prodej parcely.

 

Lokalita Z26 – vyprodáno

Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 28.11.2019 vyhlásilo záměr prodeje a schválilo pravidla pro prodej pozemkových parcel.