Informace ze stavby

Vedení stavby „Oprava silnice II/320 Přepychy – Záhornice“ žádá všechny občany z dotčené lokality až po hranice katastru obce směrem k Záhornici, aby svá vozidla vyvezli nejpozději v neděli 18. srpna večer mimo své nemovitosti a zaparkovali v lokalitách určených...

Uzavření knihovny 5.8.

Upozorňujeme občany, že vzhledem k čerpání dovolené bude obecní knihovna v pondělí 5. srpna uzavřena.

Informace ze stavby

Vedení stavby „Oprava silnice II/320 Přepychy – Záhornice žádá všechny občany z dotčené lokality, aby svá vozidla vyvezli nejpozději v neděli 4. srpna mimo své nemovitosti a zaparkovali v lokalitách určených obecním úřadem. Z technologických důvodů na staveništi...

Hydrologické sucho

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a minimálnímu průtoku vody v korytech vodních toků na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška, odpovídajícím hydrologickému suchu, vodoprávní úřad upozorňuje fyzické i právnické osoby, že za této...