Vedení stavby „Oprava silnice II/320 Přepychy – Záhornice žádá všechny občany z dotčené lokality, aby svá vozidla vyvezli nejpozději v neděli 4. srpna mimo své nemovitosti a zaparkovali v lokalitách určených obecním úřadem. Z technologických důvodů na staveništi nebude možný průjezd stavbou ani vjezd k jednotlivým nemovitostem pravděpodobně do pátku 9. srpna. Děkujeme za pochopení.