Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a minimálnímu průtoku vody v korytech vodních toků na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška, odpovídajícím hydrologickému suchu, vodoprávní úřad upozorňuje fyzické i právnické osoby, že za této situace nelze odběry povrchových vod realizovat.

V této souvislosti žádáme občany Přepych, aby maximálně šetřili pitnou vodou z vodovodu. Hydrologické sucho se projevuje i na stavu zásob pitné vody.