Broušení nožů

V úterý 17. října bude pan Homolka v době od  9:00 do 15.00 hodin před obecním úřadem provádět broušení nožů, nůžek, strojků na maso a jiného domácího nářadí.

Informace Pošty Partner Přepychy

V pondělí 16. října 2017 bude Pošta Partner Přepychy otevřena pouze v odpoledních hodinách, a to od 12:30 do 16:30 hodin. Technické důvody.  

Ztráty a nálezy

U kostela byl nalezen svazek klíčů, dále jeden samostatný klíč u prodejny potravin. Vyzvednout si je můžete v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.