Počet voličů zapsaných v seznamu: 516
Počet voličů: 303
Počet vydaných úředních obálek: 303
Počet platných hlasů: 298 (98,35 %)
Účast: 58,72 %