U kostela byl nalezen svazek klíčů, dále jeden samostatný klíč u prodejny potravin. Vyzvednout si je můžete v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.