Výtěžek z „Benefičního koncertu“

Výtěžek z „Benefičního koncertu“ varhanní a klavírní třídy pana Vladimíra Jelínka a violoncellistů pod vedením paní Anny Vrbové ze ZUŠ Dobruška, který se konal dne 28.4.2016 v kostele sv. Prokopa  v Přepychách dosáhl překvapivých 22 580,- Kč. Všem...

Tradiční poutní bohoslužby v Dříznech u Přepych

Mše svaté v Dříznech u Přepych v neděli ve 14:30 hod. Před každou mší svatou je motlitba svatého růžence a možnost přistoupit ke svátosti smíření. Po mši svaté je mariánská pobožnost. Soukromě i pobožnost křížové cesty. Všichni jste srdečně zváni. Bohoslužby...

Soutěž zpravodajů

Obec Přepychy se účastní „Soutěže zpravodajů Rychnovska“ za rok 2015.  Více informací naleznete na stránkách obce...

Nebezpečný a objemný odpad

Informace pro občany- odpady Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 11.června 2016 v době 10:30 – 11:30 hod. na parkovišti i firmy TESON. Více informací naleznete na úřední desce. Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v termínu...