Výtěžek z „Benefičního koncertu“ varhanní a klavírní třídy pana Vladimíra Jelínka a violoncellistů pod vedením paní Anny Vrbové ze ZUŠ Dobruška, který se konal dne 28.4.2016 v kostele sv. Prokopa  v Přepychách dosáhl překvapivých 22 580,- Kč. Všem účastníkům moc děkujeme. Částka bude věnována do fondu oprav Hanischových varhan v kostele sv. Prokopa. FOTO.