Informace pro občany- odpady
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 11.června 2016 v době 10:30 – 11:30 hod. na parkovišti i firmy TESON. Více informací naleznete na úřední desce.
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v termínu 10.6.-13.6.2016stanoviště č.1-parkoviště u firmy TESON, stanoviště č.2-u mateřské školy.