Vyberte stránku

Nákup nového zvonu do kostela sv. Prokopa

Název akce: Nákup nového zvonu s příslušenstvím do kostela sv. Prokopa


Investor: Obec Přepychy, 517 32  Přepychy čp.5, IČ: 00275280

Zastoupená: Zdeňkou Seidelovou, starostkou obce

Sbírkové konto: 182- 1240141309/0800

DAROVACÍ SMLOUVA 

FOTOGALERIE