Úřední hodiny obecního úřadu od 23.11. do 12.12.2020

V souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 1202 ze dne 20.11.2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s nákazou SARS-CoV-2-COVID-19 byla Obecním úřadem Přepychy přijata krizová opatření. Prosíme občany, aby v případě jednání s Obecním úřadem upřednostňovali písemný,...