V souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 1202 ze dne 20.11.2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s nákazou SARS-CoV-2-COVID-19 byla Obecním úřadem Přepychy přijata krizová opatření.

Prosíme občany, aby v případě jednání s Obecním úřadem upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním a dodržovali úřední hodiny Obecního úřadu v Přepychách (Pondělí 12:00 – 17:00 hod., Středa 7:00 – 12:00). Děkujeme.