Znak obce

V úterý 23.února 2016 převzala starostka obce paní Zdeňka Seidelová v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dekret o udělení znaku a vlajky obci Přepychy.