Zkoušky vloh ohařů 2015

Zkoušky vloh 2015

Dne 09.05.2015 pořádali myslivci (MS Opočno-Přepychy) z pověření Okresního mysliveckého spolku (ČMMJ) v Rychnově nad Kněžnou již tradiční  „zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen“ (ZV).

Od roku 1983 již po třicáté druhé.

Vše probíhalo dle nových zkušebních řádů účinných od 1.4.2014. Zkoušky vloh nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, ale prokazují se při nich vrozené vlohy a slouží ke kontrole dědičnosti. Jsou tedy významnou zkouškou pro chovatelské kluby.

Na zkouškách vloh pro ohaře se zkouší zejména vrozená chuť k práci, hledání (a to systém,rychlost, vytrvalost.). Dále pak vystavování, postupování, nos, klid před zvěří, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni a poslušnost.

Na zkouškách vloh jezevčíků a teriérů se posuzuje nos, hlasitost, poslušnost, chování po výstřelu, vodění na řemenu a volně, slídění, stopa živé zvěře a vůdce.

Nejlepší známkou je 4.

Každý předmět má  koeficient bodů podle důležitosti. Body se pak ku konečnému vyhodnocení sčítají.

Ke slavnostnímu zahájení zkoušek se do Přepych k pohostinství „ KATKA“ dostavilo celkem    22 vůdců se svými svěřenci. Ohařů ( dle plemen: KO- 2, NOD – 2, MOK – 1, P- 1, ČF – 2, VOK – 1, IO – 1, SPI – 1, DO – 2) bylo celkem 13 a ostatních plemen ( „malých“) bylo 9 ( a to : JDR – 6, J – 2,  JGT – 1).

Slavnostní zahájení proběhlo v areálu pana Ing.Píchy Aleše, který prostor pro tento účel zapůjčil.Sešla se i početná „korona“ příznivců myslivecké kynologie.

Po nezbytné veterinární prohlídce a poučení o bezpečnosti a průběhu zkoušek si vůdci psů vylosovali pořadová čísla. Poté se  vydali  s rozhodčími do revíru ve čtyřech skupinách dle losu k předvedení svých svěřenců. Hlavním rozhodčím byl pan Rýsl Miroslav.

 

Nejlépe připraveného ohaře  předvedl pan Ing. Jirka Vladimír ( Obora – Opočno), druhým byl Josef Čečetka z Vršovky.

Nejlepšího „malého psa“, tentokrát  drsnosrstého jezevčíka, předvedl pan Ing. Pícha Aleš z  Přepych, druhým byl  Ing. Petr Ježek z Merklovic.

„Takže vlastně vavříny po dlouhé době patřily domácím!“

Zejména je nutno upozornit na fakt, že Ing. Jirka nejenže předvedl vítězného ohaře, ale z jeho chovu jezevčíků drsnosrstých byl i vítěz skupiny malých a  také druhý a  pátý  jezevčík v pořadí na zkouškách.

 

Každý vůdce který uspěl, byl při slavnostním vyhlášení výsledků odměněn drobnou cenou.

 

Ing.Černý Jan , foto: Karolina Černá