Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání dne 9. května 2016 schválilo usnesením č. ZK/28/1969/2016 přidělení finanční podpory formou dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v oblasti kultura a památková péče.

Výše příspěvku ZDE.