Vážení občané, žádáme Vás o ukládání tříděného odpadu, jako jsou sklo, platy apod. na centrálním stanovišti u prodejny potravin – v případech, kdy jsou nádoby na tyto odpady v místě Vašeho bydliště již plné. Rozhodně odpad neukládejte vedle kontejnerů na zem!