Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 činí 30.445,-Kč (Přepychy 23.226,-Kč, Záhornice 7.219,-Kč). Všem dárcům děkujeme.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019