Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Přepychy činil 14.445,-Kč. Všem dárcům děkujeme!