Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Přepychy činí 28.822,-Kč. Všem dárcům děkujeme!