Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Přepychy pro rok 2016/17

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ v Přepychách
Na základě správního řízení a dle výsledků zápisu do 1. ročníku ZŠ v Přepychách, který se konal dne 29.1.2016, byli do 1. ročníku ZŠ v Přepychách přijati tito žáci pod registračními čísly :  A1   C3   D4   F6   G7   E5   B2.
Rodiče, kteří žádají nebo požádají o odklad školní docházky (žádost musí být podána do 31.5.2016), doloží doporučení od pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře nejpozději do 30.6.2016.
Vyvěšeno: 1.2.2016 ve 13.50 hod. Mgr. Jan Macháček, ředitel ZŠ a MŠ Přepychy