Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva místního spolku ČČK Přepychy za rok 2011

Opět uplynul rok a  my se scházíme na VČS Místního spolku ČČK Přepychy, abychom si připomněli činnost za uplynulý rok. Po navýšení členských příspěvků na čtyřnásobek odešlo z našich řad 18 členů, 2 členky zemřely. Jsou to s.Hofmanová Růžena a Vaněčková Zdenka, která byla členkou ČK od roku 1944 z Opočna. K dnešnímu dni čítá náš spolek 69 členů včetně 1 členky přispívající – 59 žen a 10 mužů, z toho 4 zdravotní sestry, 2 zdravotníky a 9 dobrovolných sester. Nejmladší člence je 21 roků, nejstarší 88 roků.

Činnost spolku jsme zahájili tradičně společenským plesem 14.ledna a dětským karnevalem 16.ledna. Na zajištění a průběhu se podíleli s.Preclíková, Cihlářová, Vaňková, Šmídová, Karlíčková, Kašparová, Prátová, Hartmanová, Zdeněk Vladimír a Kadlec Tomáš. Výbor děkuje všem, kdo jste přispěli finančně a věcnými dary do tomboly.

18.února se konala VČS za účasti 35 členů a 13 hostů včetně obchodní zástupkyně KS ČČK z Hradce Králové s.Běhounkové a ředitelky OS ČČK Rychnov n.Kněž. s.Rohlové, které nabízely rekreace a rekondiční pobyty pro členy ČK. Byl promítnut film o povodních v Chrastavě a na závěr schůze promítl pan Andrš film z Dětského karnevalu.

20.února se zúčastnila s.Prátová VČS Sokola.

24.února se účastnili společného setkání členů ČČK v hotelu Studánka manželé Škaldovi, s.Kašparová, Vaňková, Karlíčková, Slováková, Hartmanová. Beseda p.Dragouna na téma „Kde již orli nelétají“ s promítáním filmu o historii Orlických hor ukončila toto zajímavé setkání.

Sběry oblečení pro charitativní účely byly provedeny v termínech 21.března, 5.září a 21.listopadu, které zajišťovaly s.Preclíková, Kašparová, Slováková, Hartmanová. Zároveň chceme upozornit, že další sběr bude pořádán již od pondělí za 14 dnů, 27.února od 13 do 17 hod. V průběhu měsíců březen-duben byl proveden u s.Karlíčkové sběr autolékárniček, které byly prostřednictvím Oblastního spolku odeslány na pomoc postiženým zemětřesením na Haity.

21.března byla pořádána přednáška p.Rohlenové a p.Hejzlara pod názvem bylinné čaje a jejich využití. Škoda, že se účastnilo pouze 7 posluchačů.

28.a 29.května probíhala v naší obci soutěž mladých hasičů pod názvem Plamen, kde zajišťovaly zdravotnický dozor dobrovolné sestry Preclíková, Cihlářová, Tomková, Čtvrtečková, Kudrnová, ato v sobotu od 8 do 18 hod. a v neděli od 8 do 12 hod.

8.a 9. Června se zúčastnily děti z Kroužku mladých zdravotníků soutěže při Oblastním spolku ČČK. Ze 13 dětí kroužku soutěžili Tadeáš Polák, Miroslav Hájek, Filip Tláskal, Simona  Burešová, Jaroslav Jakeš a Petra Jarkovská. Do soutěže je připravovaly s.Kudrnová, Klíčová, Čtvrtečková Jar. A Prátová.

Článek o činnosti Místní skupiny pro Zpravodaj obce zpracovala sestra Preclíková.

2.července při pořádání koncertu k výročí pana Karla Pšeničného zajišťovaly zdravotnický dozor s.Preclíková a Cihlářová.

Zdravotnický dozor při pořádání sportovní akce RTA Cup na místním hřišti zajišťovaly též s.Preclíková a Cihlářová.

26.července jsme se sešly na výborové schůzi již tradičně v přírodě u Krulichů. Schůze pokračovala přátelským posezením.

21.září se účastnil bratr Zdeněk Vladimír proškolení zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou. 16.listopadu předvedla paní Dana Prátová ukázky výroby ozdobných předmětů devatenácti účastnicím.

28.listopadu se uskutečnila přednáška MUDr.Musilové na téma dětské nemoci „Jak chránit děti před infekcemi“. Škoda, že se této přednášky účastnilo pouze 11 posluchaček. Chyběly hlavně mladé maminky.

Výroční členské schůze hasičů se účastnila s.Preclíková.

13.prosince – Rozkvetlé Vánoce, to byl název večera s ukázkami vánočního aranžování, které předvedly 48 účastnicím tohoto večera paní Iva Jelínková a Zdena Kvasničková z květinářství Pomněnka.

Předvánočního posezení, pořádaného Oblastním spolkem v Častolovicích, se účastnily s.Prclíková, Vaňková, Cihlářová, Karlíčková, Hartmanová.

Všem 18ti přepyšským občanům nad 80 let věku popřály s.Preclíková, Karlíčková a Prátová hezké prožití Vánočních svátků, hodně zdraví do roku 2012 a předaly jim bonboniery s Vánočním přáním.

Hlavním posláním ČČK je i nadále získávání nových bezpříspěvkových dárců krve. V roce 2011 se dostavilo k bezpříspěvkovým odběrům krve 26 přepyšských občanů, řada z nich i několikrát. Jedná se o následující občany : Bečička David, Hejzlar Tomáš, Hrochová Libuše, Hrochová Renata, Hroch Tomáš, Jelen Jan, Kábrtová Mílena, Karlíček Martin, Kocourová Jindřiška, Macháček Václav, Petera Jiří, Prát Jaroslav ml., Preclík Jaroslav, Preclíková Ludmila, Rejchrt Jan, Rejchrt Jaromír, Seidel Tomáš, Sejkorová Lenka, Škalda Jan ml., Šmída Zdeněk st., Študent Tomáš, Tláskalová Věra, Tomek David, Zdeněk Vladimír, Zelinka Stanislav a Zilvar Miloš.

Stříbrné plakety Dr.Janského za 20 bezplatných odběrů krve byly uděleny s.Kocourové Jindřišce a p.Hejzlarovi Tomášovi.

Poukázky na odběr zboží v hodnotě 200 Kč dle vlastního výběru u s. Karlíčkové věnuje našim dárcům obecní úřad. Za tento příspěvek děkujeme.

Zároveň žádáme dárce, kteří se dostavují k odběrům mimo hromadné svozy, aby se laskavě přihlásili a s.Prátové. Velice by nás mrzelo, kdyby došlo k opomenutí některého z nich.

Na závěr chceme poděkovat všem, kdo přispívají k činnosti našeho místního spolku a uvítáme v řadách našich členů ČČK nové, hlavně mladé obyvatele Přepychy.

Anna Hartmanová