Výměna oken, dveří a vrat na budově čp. 125- hasičská zbrojnice

Předmětem projektu je výměna oken, dveří a vrat na budově hasičské zbrojnice v obci Přepychy. Stávající okna a dveře jsou dřevěné, zdvojené, zasklené 2x jednoduchým sklem. Prostor vstupních dveří je dřevěný, zasklený izolačním dvojsklem. Současná garážová vrata na jižní straně jsou dvoukřídlá dřevěná, částečně izolovaná. V rámci projektu dojde k výměně 19 oken o různých rozměrech dle PD, balkonových dveří, prosklený vstupní portál se vstupními dveřmi a vchodové dveře v zádveří. Zároveň dojde k výměně 2 ks sekčních garážových vrat.

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o. Dobré

Cena díla bez DPH: 418.174,-Kč