Lokalita Z26 – nově v nabídce parc.č. 5 (219/45)

Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 2.6.2022, 2022-06, vyhlásilo záměr prodeje a schválilo aktualizovanou směrnici pro prodej parcely.