Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a chodců při konání kulturně sportovní akce „POHOFEST – sraz přátel vozů ŠKODA 2021“ stanoví Městský úřad Dobruška přechodnou úpravu provozu, a to v sobotu 3. července od 8:00 hod. do 16:00 hod. na silnici č. II/298, II/304 a III/29838 v katastrálních územích Mokré, Opočno a Přepychy. Úsek od fotbalového hřiště v obci Přepychy po křižovatku k obci Mokré bude uzavřen, Objízdná trasa bude značena přechodným dopravním značením.