UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ O KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH V OBCI PŘEPYCHY

Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků nově vzniklých v rámci pozemkové úpravy, aby podali dílčí daňové přiznání k dani z nemovitosti. Daň z nemovitosti se v tomto případě přiznává do konce ledna 2023 u příslušného správce daně, finančního úřadu v Dobrušce. K daňovému přiznání doporučujeme přiložit kopii rozhodnutí Pozemkového úřadu – stačí příloha číslo 1.