Prosíme všechny naše občany a návštěvníky obce o dodržování nového dopravního značení v obci Přepychy. V ulici u mateřské školy je rychlost omezena na 30km/h, parkování jen po jedné straně. Do ulice u základní školy je zákaz vjezdu motorových vozidel z obou stran. Prosíme, respektujte i zákaz vjezdu motorových vozidel do Dříženského údolí. V nevyhnutelných případech je možno předem na obecním úřadě v úředních hodinách zapůjčit povolenku k vjezdu, vystavenou společností Lesy Colloredo Mansfeld. Dopravní přestupky budou pokutovány.