Tříkrálová sbírka se v Přepychách uskuteční v sobotu 7. ledna 2017. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit na pomoc lidem v nouzi a zdravotně postiženým. Děkujeme za Vaši solidaritu a pomoc.

PLAKÁT