Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017  v obci Přepychy a Záhornice činí 31.067,-Kč. Všem dárcům děkujeme!

PROTOKOL