Po dobu uzavírky silnice II/320 Přepychy – Záhornice bude svoz popelnic společností MARIUS PEDERSEN prováděn dle platného rozpisu. V případě, že stav stavby neumožní příjezd svozového vozu do dané lokality, budou připravené popelnice pracovníky technických služeb obce Přepychy a pracovníky stavby svezeny k odvozu odpadu mimo komunikaci ke kostelu a na Bukovkách, prázdné budou vráceny zpět. Pro tento případ budou do schránek v celé této ulici vhozeny samolepky s čísly popisnými, které si prosím nalepte na popelnice, aby nedošlo k záměně!