Zastupitelstvo obce Přepychy schválilo na svém jednání dne 10. srpna 2016, zápis č. 2016-09, Studii nové bytové výstavby PŘEPYCHY- LOKALITY V DOMCÍCH.

V I. etapě bude vybudována dopravní a technická infrastruktura na lokalitě Z26. Předpoklad zahájení výstavby rodinných domů koncem roku 2018.

Případní zájemci o registraci žádosti o rezervaci parcely číslo 1/Z26 až 17/Z26 se mohou hlásit na obecním úřadě.

PLÁNEK

ŽÁDOST O REZERVACI.pdf

Žádost o rezervaci.doc

Evidované rezervace