Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování prostřednictvím rozesílání informačních e-mailů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), v platném znění

Přečtením a potvrzením při registraci odběru hlášení uděluji tímto obci Přepychy, se sídlem Přepychy 5, 517 32 Přepychy, IČO: 00275280, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

I.
Osobní údaje, které budou zpracovány

jméno a příjmení
e-mail

 

II.
Účel zpracování, které budou zpracovány

Informování formou e-mailových zpráv o činnosti obce a poskytování informací o dění v obci (např. informování během krizových situacích, při haváriích vodovodu nebo kanalizace a jiných mimořádných situacích, informování o dění v obci a okolních obcích, kulturní, sportovní a další akce, o činnostech spolků, vybrané prodejní akce (očkování psů, kominík).

Uchování záznamů o rozeslaných zprávách po dobu 5 let pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností.

 

III.
Doba zpracování osobních údajů je

do odvolání

 

IV.
Zpracování osobních údajů je prováděno

Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případní zpracovatelé.

 

V.
Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

 

VI.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu (máte možnost využít předpřipravený formulář Žádost subjektu údajů) na kontaktní údaje obce:

  • e-mail: prepychy@prepychy.cz
  • adresa: Obecní úřad Přepychy, 517 32 Přepychy 5

Odregistrovat se můžete také přímo pomocí odkazu na konci každého informačního e-mailu.

 

VII.
Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požádat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požádat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VIII.
Prohlašuji,

že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.