Senior centrum Přepychy

517 32  Přepychy čp.21
Tel.:  494 322 629
Fax.: 499 826 363
E-mail: ddprepychy@seznam.cz
Web: www.ddprepychy.cz

Ředitel zařízení : Mgr. Libuše Fidlerová
E-mail: libusefidlerova@seznam.cz

Provozovatel : AMBEAT HEALTH CARE a.s.
Týnská 632/10
110 00  Praha 1
IČ: 24160369
Tel.: 222 319 511
E-mail: info@ambeat.cz
Web: www.ambeat.cz