Základní škola vyhlašuje sběr papíru. Do konce měsíce května můžete přivážet pod školní přístřešek řádně roztříděný a svázaný papír.

  1. kategorie – noviny a časopisy – svázat
  2. kategorie – kartonové obaly – řádně sešlápnuté a svázané
  • ostatní papír – svázat nebo uložit do kartonu

Děkujeme Vám, že třídíte odpad!