Základní škola prodlužuje občanům možnost odběru starého papíru a kartonu do poloviny listopadu.

Podmínky: karton zvlášť a řádně svázán do balíku. Noviny, časopisy a letáky zvlášť řádně svázány do balíku – vše bez umělých hmot a obalů. Papír můžete navozit za daných podmínek do přístřešku na školním dvoře. Dotazy volejte na školní číslo 728 492 120 – Mgr. Macháček.