Rozšíření stávající místní komunikace o parkovací plochu na p.p.č. 233/44, k.ú. Přepychy u Opočna

Obec Přepychy získala v roce 2016 dotaci z POV Královéhradeckého kraje ve výši 107.200,-Kč. Číslo smlouvy 16POV02-0044/DO/INV.
Dodavatel akce: KERSON spol. s r.o., Dobré. Cena o dílo 202.417,02 Kč.

Publicita projektu.

Fotografie ze stavby.

Screenshot_2

 

DSC_4145